Cơ hội Đầu tư vào Cơ sở Hạ tầng Xanh VIỆT NAM

Báo cáo Cơ hội đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh (GIIO) Việt Nam mang đến thông tin về những xu hướng và sự phát triển chính cho cơ sở hạ tầng và năng lượng xanh tại Việt Nam.

Báo cáo GIIO Việt Nam được lập bằng tiếng Anh và được dịch ra tiếng Việt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các cơ hội đầu tư xanh và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế ít các-bon.

Báo cáo hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để các chủ dự án, các nhà phát triển và các nhà đầu tư tổ chức tham gia sâu rộng hơn nữa vào chủ đề đầu tư xanh và thúc đẩy hoạt động tài trợ vốn cũng như sự phát triển các dự án cơ sở hạ tầng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; từ đó hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về kinh tế và khí hậu

Báo cáo trình bày cụ thể mười sáu (16) dự án xanh về năng lượng tái tạo, vận tải phát thải các-bon thấp, cơ sở hạ tầng nước và quản lý chất thải, đồng thời liệt kê danh sách với khoảng bốn mươi (40) dự án về vận tải các-bon thấp, năng lượng tái tạo, quản lý chất thải và nước bền vững ở Việt Nam.

Báo cáo này được hoàn thành với tài trợ của Quỹ Khí hậu Châu Âu (European Climate Foundation).

Chuỗi báo cáo GIIO của Climate Bonds Initiative hướng tới mục tiêu xác định và nhấn mạnh các cơ hội đầu tư vào các dự án thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu các-bon thấp và thúc đẩy các nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức quản lý tài sản đầu tư và tài trợ vốn cho các dự án đầu xanh.

Các báo cáo tiếp theo cho Philippines, Malaysia và các quốc gia châu Á khác trong sẽ được lập trong năm 2020/2021